Matteus HJUB

I Matteus har vi 4 årskursers hjälpledarutbildning. Det räcker med att ha gått HJUB 1 för att sedan fungera som ledare på läger. De övriga utbildningarna ger fördjupade kunskaper i tro och ledarskap och kan också ge ökade ansvarsuppgifter i församlingens barn och ungdomsarbete.  

ANMÄL DIG HÄR: 

Du som vill gå HJUB 1 – anmäl dig här:

https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/enrolmentclient/form.aspx?Key=EB5B1B0C1E85A8D70F084B235750F374

Du som vill gå HJUB 2 – anmäl dig här:

https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/enrolmentclient/form.aspx?Key=CE907C3E147B2EC7BC8DB2F61AA9451A

Du som vill gå HJUB 3 – anmäl dig här:

https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/enrolmentclient/form.aspx?Key=0F2B09F1DDC18224054A94DBF3EE4654

Du som vill gå HJUB 4 – anmäl dig här:

https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/enrolmentclient/form.aspx?Key=A3BB8A693BC19CB78288A0DA157BE1CB